Paardencoaching

Anders dan dat de term doet vermoeden wordt bij paardencoaching niet het paard gecoacht, maar is de coachee een mens.
In het Engels bestaat een betere term, nl. “equine assisted coaching”. Deze term dekt meer de lading; het paard assisteert tijdens een coachingssessie.

Paardencoaching is een manier om met je zelf aan het werk te gaan. Ik zet paardencoaching heel ruim in, zowel individueel als met teams.

Er zijn een tweetal mogelijkheden om hiermee te werken:

Paard als spiegel
Er wordt gekeken naar de interactie tussen coachee en paard en er wordt gewerkt met datgenene wat het paard aanduidt. Hiermee wordt een zelfbewustwordingsproces in gang gezet wat tot wel drie weken na de sessie kan doorwerken.

Systemisch paardencoaching
Met deze manier wordt er direct al met een specifiek thema gewerkt. Afhankelijk van het verloop van de sessie wordt duidelijk of dit het werkelijke thema is of dat er een dieper onderliggend thema is, waar eerst aan gewerkt dient te worden.

Daarnaast kan er ook een teambuildingssessie worden georganiseerd. Dit wordt in samenwerking met Kien Consultancy gedaan.